A.I.C.O. -Incarnation-
基本信息:
地区: 日本
动画种类: TV
原版名称: A.I.C.O. -Incarnation-
其它名称: [AICO Incarnation]
原作: 暂无
制作公司: BONES
首播时间: 2018-03-09
播放状态: 完结
剧情类型: 科幻 冒险
标签: 科幻 冒险
官方网站: http://project-aico.com/
相关动画:
A.I.C.O. -Incarnation-
《A.I.C.O. -Incarnation》是NETFLIX和骨头社一起制作的原创科幻动画,由BONES负责动画制作,于2018年春季在全球播出。
2035年的日本,某个研究计画引发了一场名为「大爆炸」的意外,并产生了一只失去控制的人工生命体「大麻烦」。「大麻烦」占据了整个黑部峡谷,而这个曾被誉为人类希望的研究重镇就因安全问题遭政府全面封锁。
两年后,在「大爆炸」中失去家人的15岁少女橘爱子,从转学生神崎雄哉得知令人难以置信的事实——她的体内隐藏着一个秘密,而一切谜题的答案就藏于「大爆炸」的中心地「原初点」。


在线播放:
在线播放2:
网盘资源:
[TV 01-12] (提取码: fc8z)
反馈:

游客3214128106
好的 
2018-06-05 10:24:24

游客6810455206
2018-04-16 23:31:31

游客412032011311
1
2018-04-15 20:34:58

游客7871144116
我猜到了开头,却猜不到结局
2018-03-19 03:01:09

游客411602831911
A.I.C.O
2018-03-16 00:29:27
1 2 3 4